Skip to main content
search
0

Politică de confidențialitate

Putem actualiza periodic prezența Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru DVS se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe www.silkforana.ro. Orice modificare notabilă sau în măsura să afecteze utilizarea site-ului de către dvs vă va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

Acest site utilizează fișiere de tip cookie. Mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor poți găsi accesând Politica de cookie.

Informații generale despre Silk for Ana

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importantă pentru Silk for Ana, reprezentata prin Busila Raluca Ioana PFA, cu sediul Social in Sos Pantelimon 78, sector 2, București, Nr de ordine la Registrul Comerțului F40/890/2017, CUI  37641411, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Acest document are rolul de a vă informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor dvs cu  caracter personal prin intermediul fișierelor de tip cookie,în contextul utilizării paginii de internet www.silkforana.ro.

Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Daca ești client al site-ului, Silk for Ana  prelucrează datele tale cu caracter personal, cum ar fi nume și prenume, telefon, oraș, link Facebook, vârsta și adresa de e-mail.

Când te inregistrezi pe www.silkforana.ro, vom putea prelucra date publice de profil afișate de pe platforma Facebook, respectiv poze. Pentru toate acestea, vă vom cere consimțământul inainte de a publica ceva.

Pentru a se finaliza inregistrarea pe www.silkforana.ro, vi se solicită express completarea tuturor datelor cu caracter personal solicitate mai sus  și astfel se va genera în mod automat un leads. Dacă nu completați toate câmpurile, nu se finalizează înregistrarea în baza noastră de date, iar datele generate se șterg în mod automat. 

Dacă sunteți vizitator al www.silkforana.ro,  nu vom prelucra  datele dvs cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct pe parcursul înregistrarii pe site.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor

Scop Temei
Utilizator al www.silkforana.ro
Desfășurarea relației contractuale dintre dvs și site sau furnizarea serviciilor noastre și anume pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, plasate pe www.silkforana.ro, în vederea contactării pentru a intra în echipa noastra de consultanți. Prelucrarea are la bază contractul încheiat între dvs si Silk for Ana definit în totalitate în Termeni și Condiții. Furnizarea datelor dvs cu caracter personal este necesară. Lipsa furnizării datelor poate afecta derularea raporturilor contractuale dintre tine și Silk for Ana.
Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin[firma] în contextul serviciilor prestate prinintermediul [site],inclusiv obligații fiscale sau de arhivare. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dvs în acest scop este necesară. Lipsa furnizării datelor poate avea drept consecința imposibilitatea Silk for Ana de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci imposibilitatea de a oferi serviciile așteptate de dvs.
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanța  (e-mail, sms) referitor la serviciile oferite de noi  prin intermediul www.silkforana.ro. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop are la bază consimțământul dvs, dacă ați ales să îl furnizați. Furnizarea datelor dvs în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului.
Efectuarea de analize sau raportări interne privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri sau în vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop are la bază interesul legitim al Silk for Ana de a îmbunătăți permanent experiența utilizatorilor pe site. Furnizarea datelor dvs în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul www.silkforana.ro
Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justiție, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor și intereselor Operatorului.
Vizitator al www.silkforana.ro
Activități de marketing, respectiv pentru transmiterea comunicărilor comerciale prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță  (e-mail, sms) referitor la serviciile oferite de Silk for Ana  prin intermediul site-ului. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop are la bază consimțământul dvs, dacă ați ales să îl furnizați. Furnizarea datelor dvs în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs în acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului. Vă puteți exprima consimțâmantul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea tuturor câmpurilor necesare înregistrării pe site-ul www.silkforana.ro Pentru neînregistrarea datelor dvs cu caracter personal puteți să nu completați câmpurile necesare înregistrării pe site.
Remedierea eventualelor plângeri, reclamații înaintate de dvs și îmbunătățirea experienței dvs oferite de www.silkforana.ro Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Silk for Ana  de a asigura funcționarea corectă a site-ului precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea dvs. Furnizarea datelor dvs în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul site-ului.
Persoana de contact al Partenerului Silk for Ana
Inițierea sau desfășurarea relației contractuale dintre Silk for Ana și Partener. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop are la bază interesul legitim al Silk for Ana de a iniția și desfăsura relațiile contractuale în contextul oferirii serviciilor pe site.Lipsa furnizării datelor pentru acest scop poate avea urmări negative pentru serviciile oferite prin intermediul www.silkforana.ro
Apărarea drepturilor și intereselor Operatorului în justitie, respectiv pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri în care suntem implicați. Prelucrarea datelor dvs pentru acest scop are la bază apărarea drepturilor și intereselor Operatorului.

Durata prelucrării datelor

Silk for Ana  prelucrează datele tale  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Daca sunteți client, prelucrăm datele dvs pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform politicilor interne ale Silk for ANA, pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor legale ce revin Silk for Ana.

Dacă sunteți utilizator pe site și vă exercitați dreptul de ștergere a contactului de utilizator, prin comunicarea directă către Silk for Ana, aceasta  va interpreta această acțiune ca opțiune a dvs  de a se șterge datele aferente contului dvs, mai puțin acele date asociate cu o obligație legală a noastră. Dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau mesaje tip sms cu diferite informări. Ștergerea contului nu este un proces automat, necesitând o validare umană.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Silk for Ana va înceta prelucrarea datelor dvs cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Silk for Ana pe baza consimțământului exprimat de către dvs înainte de retragerea acestuia.

Dacă sunteți persoana de contact a Partenerilor sau potențialilor Parteneri ai Silk for Ana, datele dvs cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesară pentru încheierea / executarea contractului și ulterior potrivit politicilor interne și obligațiilor legale – de exemplu, cele privind arhivarea.

Dezvaluirea datelor dvs cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, Silk for Ana poate dezvălui datele dvs către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină Silk for Ana  în oferirea de servicii prin www.silkforana.ro, precum furnizorii de infrastructură IT sau de servicii de transport și curierat, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

  • Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prinintermediul acestuia
  • Administrarea comercialăși tehnică a site-ului, de exemplu când intermediem relația dintre dvs și un Partener, furnizor de produse pe www.silkforana.ro
  • Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnicăși comercială, analiza de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare și achiziție, dezvoltarea de măsuri de securitate, autentificarea utilizatorilor etc.
  • Transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile respectării legislației aplicabile
  • Acordarea de premii, coduri de reducere, vouchere etc în urma participării dvs la campanii promoționale prinintermediul www.silkforana.ro
  • Dezvăluirea datelor dvs cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Partenerii noștri vă prelucrează, în nume propriu, datele dvs cu caracter personal prin intermediul nostru, veți avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare a datelor dvs personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele dvs cu caracter personal furnizate către Silk for Ana pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul Romaniei și doar către alte state din Spațiul European Extins.

Drepturile dvs privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul www.silkforana.ro aveți dreptul să solicitați accesul la datele dvs cu caracter personal, să le rectificați sau să solicitați ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, aveți dreptul să va opuneți prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv aveți dreptul la portabilitatea datelor dvs cu caracter personal.

Când ați ales să ne oferiți consimțământul, aveți dreptul să îl retrageți în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de Silk for Ana pe baza consimțământului exprimat de dvs înainte de a-l retrage.

Aveți dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Puteți adresa orice alte întrebări sau nelamuriri privind modalitatile de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal, respectiv vă puteți exercita drepturile amintite mai sus la adresa office@[firma] .ro, Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la DPO_Operator@Operator.com/ro